Chính sách bảo mật

Hiển thị thêm

Với tư cách là nhà kiểm soát dữ liệu, Danhbai.io có nghĩa vụ pháp lý phải thu thập dữ liệu cá nhân của người chơi trước khi cho phép họ tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trên trang web. Chính sách bảo mật này giải thích các loại dữ liệu chúng tôi thu thập từ người chơi, cách chúng tôi thu thập dữ liệu cũng như cách chúng tôi lưu trữ và sử dụng chúng. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật ở đây. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng rời khỏi trang web ngay lập tức.
Chính sách bảo mật này cấu thành một thỏa thuận giữa bạn (người đọc) và trang web (Danhbai.io). Chúng tôi có thể thay thế, sửa đổi, xóa hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính sách bảo mật này định kỳ mà không cần thông báo trước. Người đọc nên tự cập nhật những thay đổi để tránh các thông tin sai lệch trong tương lai. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này và các dịch vụ của trang web là bằng chứng cho thấy bạn đồng ý với Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

Chúng tôi thu thập những thông tin không giới hạn dưới đây:

 • Tất cả thông tin mà bạn sẵn sàng cung cấp vào thời điểm tạo tài khoản hoặc trong tương lai, thông qua các hình thức khác nhau
 • Thông tin được chia sẻ với chúng tôi thông qua trò chuyện trực tiếp, cuộc gọi thoại hoặc email
 • Lịch sử giao dịch của bạn trên trang web
 • Thông tin đăng nhập, dữ liệu lưu lượng truy cập, vị trí GeoIP, nhật ký truy cập web, dữ liệu thiết bị/trình duyệt và nhật ký hoạt động
 • Tất cả các tài liệu mà chúng tôi yêu cầu để xác minh thông tin đăng nhập của bạn, xử lý các yêu cầu nạp và rút tiền cũng như tiến hành kiểm tra chống gian lận
 • Thông tin thu thập được từ việc khảo sát, đánh giá khách hàng

Chúng tôi sử dụng những dữ liệu này như thế nào?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trước khi cấp quyền truy cập không giới hạn vào trang web và sử dụng chúng cho các mục đích sau:

 • Để xử lý các cược và giao dịch của bạn. Chúng bao gồm thông tin tài chính của bạn như thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng, v.v.
 • Cung cấp dịch vụ iGaming và các dịch vụ bổ sung trên trang web
 • Cung cấp hỗ trợ khách hàng như thiết lập và duy trì tài khoản
 • Xác định và thực hiện các xác minh cần thiết nhằm phục vụ việc tuân thủ các trách nhiệm pháp lý như kiểm tra chống gian lận và tất cả các hình thức tài trợ khủng bố
 • Danh sách rút gọn các ưu đãi, khuyến mãi được gợi ý trước dựa trên sở thích và hoạt động của bạn
 • Giám sát các giao dịch để ngăn chặn rửa tiền
 • Tiến hành nghiên cứu và phân tích dữ liệu cho mục đích thống kê
 • Nghiên cứu các kiểu hành vi của khách hàng để tạo trải nghiệm chuyên biệt cho người dùng 

Làm thế nào chúng tôi có được dữ liệu của bạn?

Danhbai.io không thu thập bất kỳ dữ liệu nào mà không có sự đồng ý của bạn. Trang web tự động thu thập dữ liệu mà bạn chia sẻ với chúng tôi thông qua việc bạn tương tác và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu từ các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến và các chi nhánh liên quan, chẳng hạn như các công ty phòng chống lừa đảo. Chúng tôi bảo lưu quyền hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ trung gian để cung cấp các dịch vụ bảo mật, dịch vụ tài chính hoặc các hỗ trợ kỹ thuật.

Trang web có thể thu thập dữ liệu cá nhân một cách hợp pháp từ các tổ chức đối tác theo các điều khoản được thỏa thuận bởi người dùng. Vui lòng hiểu rằng chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi sự xâm phạm trái phép. Mọi thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ chỉ được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web. Và chúng tôi có thể phải chia sẻ thông tin đăng nhập của bạn với các tổ chức đối tác để phối hợp phát triển nâng cao trải nghiệm của bạn.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai?

Danhbai.io có thể chia sẻ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi thu thập được với các tổ chức đối tác và các công ty thuộc tập đoàn. Các công ty này có thể bao gồm các công ty mẹ, công ty con và các công ty khác mà chúng tôi có các thỏa thuận cần thiết để thực hiện các hoạt động kinh doanh. Dữ liệu của bạn có thể được xử lý bởi trang web hoặc bất kỳ công ty nào khác trong nhóm này. Bên cạnh đó, chúng tôi có thể thuê các tổ chức bên trung gian để hỗ trợ xử lý dữ liệu.

Một số nhân viên của công ty, cụ thể là Nhân viên bảo vệ dữ liệu, Nhà phân tích thanh toán và chống lừa đảo, Nhân viên báo cáo rửa tiền, Thành viên nhóm duy trì khách hàng và Nhân viên quản lý người chơi, sẽ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Điều này cho phép họ thực hiện các nhiệm vụ của họ và cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt nhất trên trang web. Tất cả nhân viên của chúng tôi đều tuân thủ và ràng buộc bởi các thỏa thuận bảo mật, nghĩa là dữ liệu của bạn được an toàn trong tay họ.

Tương tự như vậy, các tổ chức đối tác của chúng tôi cũng bảo vệ dữ liệu của bạn giống như cách chúng tôi bảo vệ chúng. Không có lý do gì để bạn phải lo lắng ở bất cứ thời điểm nào. Để cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt nhất, chúng tôi có thể phải chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các tổ chức đối tác nằm ngoài biên giới quốc gia của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, nghĩa là bạn đồng ý hoàn toàn với tất cả các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này.

Chia sẻ dữ liệu cho các bên thứ ba

Danhbai.io không cho thuê hoặc bán dữ liệu cho bên thứ ba. Tuy nhiên, nếu pháp luật yêu cầu, chúng tôi có thể sẽ buộc phải chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba với các điều kiện sau:

 • Nếu chúng tôi được yêu cầu phải làm vậy theo luật pháp hiện hành
 • Nếu chúng tôi cần chia sẻ thông tin chi tiết với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để tạo điều kiện thuận lợi cho các yêu cầu giao dịch. Tất cả thông tin mà chúng tôi chia sẻ được thực hiện hợp pháp và tuân thủ theo các điều khoản của Chính sách bảo mật này
 • Tuân thủ các trách nhiệm và quy định về pháp lý
 • Để thực hiện trách nhiệm quảng bá của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng các công ty dữ liệu trung gian để thay mặt chúng tôi xử lý các dữ liệu cá nhân. Các tổ chức này giúp hỗ trợ trang web trong các hoạt động hàng ngày, tiếp thị, phân tích và gửi các thông tin cập nhật qua email. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu được cung cấp theo các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép dịch vụ và pháp luật bảo vệ dữ liệu.

Trang web cũng có thể bao gồm các chức năng trên các trang mạng xã hội (ví dụ như thích và chia sẻ). Các dịch vụ này được cung cấp bởi các bên thứ ba như Facebook, Instagram, YouTube, v.v. Tất cả thông tin được thu thập thông qua các trang web này đều thuộc phạm vi quản lý của họ. Danhbai.io không chịu trách nhiệm về các tương tác của bạn với các nhà cung cấp kể trên.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong quá trình sáp nhập các doanh nghiệp mới. Nếu công ty tiến hành sáp nhập hoặc được mua lại bởi một công ty khác, dù là một phần hay toàn bộ, chúng tôi sẽ phải chia sẻ dữ liệu của bạn với chủ sở hữu mới. Trong những trường hợp như vậy, dữ liệu của bạn sẽ được bảo vệ theo Chính sách bảo mật được cập nhật.

Lưu trữ dữ liệu

Bạn có thể yêu cầu trang web xóa dữ liệu của mình một cách hợp pháp nếu bạn không còn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa. Sau khi tài khoản của bạn bị xóa, trang web sẽ giữ lại dữ liệu của bạn trong khoảng thời gian quy định của pháp luật. Dữ liệu của bạn sẽ chỉ được sử dụng nếu cơ quan có thẩm quyền yêu cầu vì các lý do không giới hạn bao gồm hồ sơ tài chính và tài chính, điều tra rửa tiền, gian lận, v.v. Chúng tôi cũng có thể lưu trữ dữ liệu ẩn danh để phục vụ việc cải thiện nội dung và truyền thông tiếp thị của mình.

 

Trong truyền thông

media-times.svg media-awwwards.svg media-sigma.svg media-gpwa.svg media-news.svg media-bloomberg.svg
×

Tối thiểu 2, Tối đa 4

Tìm kiếm một

Kết quả so sánh